Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • unitedsoupsfandom
  • unitedsoupsfilm
  • wiedzmik
  • jacoszek
  • weakchick
  • guyver
  • niezwyykla
  • blackmoth7
  • bonczek
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
1394 25ef 500
Reposted fromnazarena nazarena viaverronique verronique

March 19 2018

7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viaavantasian avantasian

March 17 2018

Reposted fromFlau Flau viaseverak severak
7339 ad86 500
Reposted frombitner bitner viablackheartgirl blackheartgirl
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
W panu wszystko jest nie na miarę, żeby tak powiedzieć. Że pan sam dla siebie, ba, sam w sobie jest pan nie na miarę. I nie na miarę jest pan wobec tego jedynego brązowego, pilśniowego kapelusza w tym sklepie, bo nie odwrotnie. Nie na miarę jest pańskim powołaniem, żeby tak powiedzieć, znamieniem pańskiego istnienia, co się ujawniło w tym jakże złośliwym przypadku, że jest tylko ten jeden brązowy, pilśniowy kapelusz, i to na wystawie, a z wystawy nie mogę go zdjąć. W dodatku za duży na pana. Wszystko, wszystko jest w panu nie na miarę, co tylko może być nie na miarę w człowieku. Czyli za duże. Pan się po prostu obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie, żeby tak powiedzieć, nie przystaje do siebie. Tylko że siebie, młody człowieku, nie da się wyłożyć gazetą.
— — Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted bycytatyjestemdeszczemzwariowalamneupshbadbloodpandorciaottakendlesslove16walkthemoonpannaniczyjarusalkadmiralstuckedinsoul

March 15 2018

kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl

March 14 2018

1468 9ecd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaveryrude veryrude
7322 75f7 500
Reposted fromFero Fero viastrzepy strzepy
7295 3fcf
Reposted from777727772 777727772 viapanigrabarz panigrabarz
2732 b259 500
Reposted fromnimble nimble viastrzepy strzepy
6881 036c
Reposted frompastelowe pastelowe viaMartwa13 Martwa13
3292 f914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashabbadoo shabbadoo
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan.soup.

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze viastormymind stormymind
0570 634e 500
Reposted fromckisback ckisback viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl