Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • unitedsoupsfandom
  • unitedsoupsfilm
  • wiedzmik
  • jacoszek
  • weakchick
  • guyver
  • niezwyykla
  • blackmoth7
  • bonczek
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

0728 14a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazombiekrasko zombiekrasko
Reposted fromFlau Flau viaanabee anabee

January 14 2018

Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
6404 371a 500
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viadobby dobby
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty via2708 2708
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via2708 2708
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4102 e65b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadygoty dygoty
8632 af74 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadobby dobby
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viairmelin irmelin


dont't stop believing
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadobby dobby
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
2161 ade3
Reposted fromsosna sosna viazombiekrasko zombiekrasko
Playing soccer in Ireland
Reposted fromtgs tgs viazombiekrasko zombiekrasko

January 13 2018

Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma
Reposted fromnazwazdupy nazwazdupy viabrianmay brianmay
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viastuckedinsoul stuckedinsoul
2533 ed17 500
Reposted fromoll oll via2708 2708
1858 80ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl